Cykl zawodów triathlonowych jako doskonała popularyzacja Triathlonu, miast i gmin Śląska oraz Polski

TRIATHLON  Katowice  2021 – 15.05.2021 r.
MISTRZOSTWA POLSKI W TRIATHLONIE 2021
Z DRAFTINGIEM NA DYSTANSIE SUPER SPRINTERSKIM (0,3 km – 8 km - 2,2 km)
JUNIOR, U 23, ELITA KATOWICE 2021

I. ORGANIZATOR
1. ŚLĄSKI OKRĘGOWY  ZWIĄZEK TRIATHLONU
2. Polski Związek Triathlonu
3. Urząd Marszałkowski Katowice
4. Śląska Federacja Sportu w Katowicach
5. Urząd Miasta Katowice.
5. Sport Timing

II. CEL
1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja Katowic i województwa śląskiego w kraju i na świecie.
3. Wyłonienie Mistrzów Polski na dystansie super sprinterskim wśród Juniorów, U 23, Elita.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Triathlon Katowice 2021 odbędzie się w dniu 15.05.2021 r. (sobota).
2. Start odbędzie się na kąpielisku miejskim -Dolina Trzech Stawów
3. Meta i strefa zmian znajdować się będą przy kąpielisku miejskim- Dolina Trzech Stawów.


IV. PROGRAM IMPREZY Sobota, 15.05.2021

09:30 – 10:15 wprowadzanie rowerów do strefy zmian dla kat. Młodzik i Junior mł. (Puchar Polski Dziewczyny i Chłopcy),Juniorzy,U-23,Elita ( Mistrzostwa Polski Kobiety i Mężczyźni )
12:45 zbiórka zawodników na dystansie 03-8-2,2 (MP Junior, U 23, Elita - Mężczyźni) - okolice startu pływania
13:00 start dystans 0,3-8-2,2 (MP Junior, U 23, Elita - Mężczyźni) – limit czasu 45’
13:45 zbiórka zawodników w okolicy startu na dystansie 0,3-8-2,2 (MP Junior, U 23,Elita - Kobiety)
14:00 start dystans 0,3-8-2,2 (MP Junior, U 23,Elita - Kobiety) – limit czasu 45’
14:40–14:50 wydawanie rowerów ze strefy zmian dla kat.  Junior, U 23, Elita
15:00 – ceremonia dekoracji kobiet i mężczyzn w kategorii młodzik,junior mł.,junior,U-23,Elita3
Program może ulec zmianie!

V. DYSTANS I TRASA
1. Mistrzostwa Polski w kat. Junior, U 23, Elita zostaną rozegrane na dystansie super sprinterskim (0,4 km -8 km - 2,2 km) z draftingiem
2. Pływanie na dystansie 0,3 km (1 pętla). Spodziewana temperatura wody ok. 18°C. Głębokość jeziora do 2,5 m. Start z plaży. Pomiar trasy GPS.
3. Rower na dystansie 8 km z draftingiem (2 pętle po 4,0 km). Trasa płaska. Pomiar trasy GPS. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się po trasie zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
4. Bieg na dystansie 2,2 km (3 pętle). Pomiar trasy GPS.
5. Limit czasu ukończenia zawodów – 45 minut .

VI. BIURO ZAWODÓW, DEPOZYT, PUNKT INFORMACYJNY
1. W zawodach Mistrzostwa Polski na dystansie super sprinterskim Juniorów, U 23, Elita z draftingiem, nie będzie klasycznego Biura Zawodów, w którym będzie można odebrać pakiet, czy zapisać się na zawody. Cała rejestracja przeprowadzona będzie przez www.sport-timing.pl/zapisy, a przygotowane pakiety startowe będą czekały na zawodników w strefie zmian.
2. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie osobiście po wejściu do strefy zmian w godzinach wskazanych w regulaminie. Będzie on znajdował się przy stanowisku z numerem startowym zawodnika. Przed wejściem do strefy zmian należy przekazać sędziemu podpisaną kartę zawodnika, licencję PZTri oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. Karta z numerem startowym zawiera oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność. Będzie ją można wygenerować z systemu . Zawodnik bez wydrukowanej karty zawodnika nie będzie dopuszczony do startu.
3. Licencję będzie można zakupić wyłącznie przez system zapisów on-line lub przez aplikację PZTri.
4. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach otwarcia strefy zmian, nie będą wydawane w innym terminie oraz wysyłane w późniejszym czasie.
5. Depozyt dla zawodników będzie mieścił się w okolicach strefy zmian . Będzie czynny w dniu zawodów w godzinach trwania imprezy.
6. Punkt informacyjny dla zawodników będzie usytuowany w okolicach strefy zmian w tym samym miejscu co depozyt. Będzie czynny w dniu zawodów.
7. Zawodnicy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem zawodów.

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. Na trasie kolarskiej nie będzie punktu odświeżania. Na ten etap rywalizacji należy zaopatrzyć się we własne napoje i pożywienie.
2. Na każdej pętli biegowej dostępny będzie jeden punkt odświeżania, w którym dostępna będzie woda mineralna niegazowana w butelkach o pojemności 0,3 litra, którą każdy uczestnik będzie musiał pobrać samodzielnie. Na ten etap rywalizacji należy zaopatrzyć się we własne pożywienie.
3. Za metą będzie dostępny punkt odświeżania z wodą mineralną niegazowaną w butelkach o pojemności 0,3 litra.

VIII. TOALETY PRZENOŚNE
1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.

IX. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.

X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie super sprinterskim z draftingiem :
- Juniorka
- U 23
- Elita

2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie super sprinterskim z draftingiem :
- Junior
- U 23
- Elita

XI. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki posiadający obywatelstwo polskie w każdej kategorii otrzymają tytuł Mistrza Polski na dystansie super sprinterskim, pamiątkowe medale Mistrzostw Polski oraz nagrody finansowe :

Elita (K i M):            U 23 (K i M):            Juniorzy (K i M)

I m  -    2 500 zł            I m –    500 zł            I m -    500 zł
II m  -    2 000 zł         II m -    300 zł            II m -    300 zł
III m –    1 500 zł            III m -    100 zł            III m -    100 zł
IV m -     1 200 zł
V m  -    1 000 zł


XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach Mistrzostwa Polski – Katowice 2021 mogą wziąć udział zawodnicy w kat. Junior, U 23, Elita oraz Junior mł. , którzy przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz Kartę zawodnika.
2. Kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na www/sport-timing.pl.
3. Wszystkich zawodników, obowiązują aktualne roczne licencje Polskiego Związku Triathlonu.
4. Dokonanie stosownej opłaty startowej

XIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Triathlon Katowice 2021 będą przyjmowane za pośrednictwem system zapisów www.sport-timing.pl/zapisy on-line
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.sport-timing.pl
3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
4. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
5. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
6. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 04.05.2021 roku, do godziny 23:59:59.

XIV. WPISOWE
1. W Mistrzostwach Polski na dystansie super sprinterskim z draftingiem obowiązują opłaty w wysokości:
150,00 PLN płatne do 31.03.2021
200,00 PLN płatne do 04.05.2021
2. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
3. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
4. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayLane  www.sport-timing.pl lub bezpośrednio na konto organizatora :

  Śląski Okręgowy Związek Triathlonu nr konta: 17 8469 0009 0021 4087 2000 0001

5. W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwisko i imię, opłata startowa Triathlon Katowice 2021, dystansʺ.
6. Przy płatności on-line przez system PayLane doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayLane, prowizja nie zostanie naliczona.
7. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w MP Triathlon – Katowice 2021, to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50%  pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona do dnia 30.04.2021 r.
8. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 30.04.2021 r. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
9. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
10. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę Sport-Timing lub Śląski Okręgowy Związek Triathlonu., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
11. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

XV. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów: www.silesiatritour.pl

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TRIATHLONU;
   ul. Kozielska 19 ; 47-400 Racibórz; NIP 573-24-66-054; REGON 151976994, KRS 0000048698.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody; • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; • prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO; • prawo skargi do organu nadzorczego.
7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
9. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika zawodów wyrażają zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku zawodnika poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Triathlon Katowice 2021 należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tematem maila „Triathlon Katowice 2021 – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Triathlon Katowice 2021 Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Triathlon Katowice 2021 będzie ostateczna.
5. Protesty przeciwko niezgodnemu z przepisami zachowaniu zawodników oraz decyzjom sędziów będą rozpatrywane zgodnie z zapisami Przepisów sportowych PZTri, pozostałe reklamacje zgodnie z powyższymi punktami.

XVIII. WYTYCZNE SANITARNE
1. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne organy państwowe odnośnie zachowania dystansu społecznego, stosowania środków ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w zgromadzeniach.
2. Zawody odbędą się bez udziału publiczności.
3. Zawodnicy powinni przestrzegać dystansu społecznego zarówno przed, w trakcie jak i po zawodach.
4. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania dyscypliny i przestrzegania harmonogramu zawodów.
5. Zawodnicy zobowiązani są do jak najszybszego opuszczenia strefy zmian, punktu odświeżania za metą oraz opuszczenia terenu zawodów po skończonej rywalizacji.
6. Dekoracja będzie ograniczona wyłącznie dla osób dekorowanych i będzie przeprowadzona bez udziału publiczności.
7. Obsługa zawodów zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony sanitarnej oraz środki do dezynfekcji.

XIX. UWAGI KOŃCOWE
1. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZTri.
2. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi 13.05.2021 r. o godzinie 23:59:59.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe na kask i na rower, numer startowy na bieg, czepek pływacki (obowiązek startu w czepku pływackim dostarczonym przez organizatora), zwrotny chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie etapu pływackiego (ratownicy wodni wraz ze sprzętem), profesjonalne zabezpieczenie medyczne, nadzór licencjonowanych sędziów na trasie zawodów, wodę na punktach odświeżania. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż miesiąc przed planowanym terminem imprezy.
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
6. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
7. Zdublowany zawodnik na etapie kolarskim będzie musiał zejść z trasy i zakończyć rywalizację.
8. Odbiór medali może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik nie może upoważnić innej osoby do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych medali.
9. Każdy uczestnik zawodów zobowiązuje się do obejrzenia odprawy online, która jest obowiązkowa i zapoznania się ze szczegółami organizacyjnymi imprezy.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w szczególności w przypadku zmiany sytuacji związanej z epidemią Sars-CoV-2 lub zmianą przepisów prawnych w tym zakresie. Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie.
11. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator i Komisja Sędziowska PZTri.
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i Komisji Sędziowskiej PZTri.
13. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
14. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
15. Ze względu na panującą sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizator oświadcza, że:
a) zastrzega sobie prawo do przerwania zawodów, jeżeli uzna, że dalsze kontynuowanie zagraża zdrowiu lub życiu uczestników
b) skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz któregokolwiek z etapów zawodów, nie stanowi podstawy do zwrotu wniesionych opłat
c) w przypadku odwołania zawodów przed ich rozpoczęciem uczestnikom przysługuje zwrot wniesionych opłat lub przeniesienie opłaty startowej na dowolną inną imprezę organizowaną przez Organizatora do końca 2022 r.
d) zastrzega sobie prawo do zmniejszenie limitu ilości osób startujących i w tym przypadku zwrotu wpisowego oraz niedopuszczenia osób do startu, które wykraczają ponad nowy limit. Decyduje kolejność zgłoszeń.


OŚWIADCZENIE I ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ NA UDZIAŁ W ZAWODACH – MISTRZOSTWA POLSKI W TRIATHLONIE 2021 dystansie super sprinterskim, Rybnik, 15.05.2021 r.

Mistrzostwa Polski – Katowice 2021